PBRU Resume Online

โทร.032-493268 แฟกส์.032-493268

สำหรับนักศึกษา

อยากได้งาน อยากฝึกงาน

สำหรับนักศึกษา
ที่ต้องการจะหางานทำ หรือฝึกงาน
เข้ามาทิ้งประวัติไว้ได้เลย

คลิก !! เพื่อกรอกประวัติ

 

สำหรับสมาชิก เข้าสู่ระบบ

สำหรับองค์กร/บริษัท

อยากได้เพื่อนร่วมงาน กับเรา

สำหรับองค์กร หรือ หน่วยงาน
ตอ้งการนักศึกษา เข้าร่วมงานหรือฝึกงาน
ลงรายละเอียดได้เลย

คลิก !! เพื่อลงรายละเอียด

 

สำหรับสมาชิก เข้าสู่ระบบ

ตำแหน่งว่าง


GM : Demo Co,. Ltd.